Tin tức du lịch Hạ Long

Truyện cười: Khuyết điểm của con rể

Hai bà hàng xóm nọ ngồi nói chuyện với nhau:

-Này, chàng rể mới của bà thế nào?

-Tất cả đều được trừ mỗi cái nó không biết đánh bạc

-Đấy là ưu điểm của nó ấy chứ?

-Không đấy là khuyết điểm lớn ấy chứ? Thằng đó không biết đánh bạc mà cứ đâm đầu vào chơi.

Cười thêm: