Ẩm thực Hạ Long

Truyện cười độc đáo: Giảm béo không khó

Một bà cô thừa cân đến gặp một vị bác sĩ tư vấn giảm cân. Ông bác sĩ khuyên: -Mỗi ngày nên cưỡi ngựa chừng bốn tiếng cho gầy bớt đi và quay lại sau một tuần

Giảm cân
Giảm cân

Xem thêm: Truyện cười Nhà xác Một tuần sau bà cô quay lại Vị bác sĩ hỏi: – Thế nào sau một tuần  cô đã giảm được bao nhiêu Bà cô trả lời: -Dạ, vô cùng hiệu quả ạ! Vì chỉ trong một tuần mà con ngựa của tôi đã giảm được 10kg rồi. -!!!!

Truyện cười đặc sắc: